Internetové obchodyiObchody
Katalóg-Podmienky používania
Vymedzenie pojmov
Web stránka http://iobchody.sgo1.com, resp. jej prevádzkovateľ, ďalej len "katalóg".
Návštevník prehliadajúci webovú prezentáciu http://iobchody.sgo1.com, príp. jej podstránky alebo návštevník, pridávajúci profil internetového obchodu do katalógu, ďalej len "užívateľ".
Podmienky používania
Užívateľ prehliadaním katalógu, resp. využívaním jeho služby alebo služieb, vyjadruje súhlas s podmienkami používania.
Užívateľ, pridávajúci profil internetového obchodu do katalógu, je majiteľom daného internetového obchodu alebo je oprávnený daný internetový obchod pridať do katalógu.
Užívateľ, pridávajúci profil internetového obchodu do katalógu, zadáva pravdivé údaje, súvisiace s procesom pridávania internetového obchodu do katalógu.
Užívateľ odoslaním požiadavky o pridanie profilu internetového obchodu do katalógu, vyjadruje súhlas so zverejnením zadaných údajov (okrem registračného e-mailu a hesla pre editáciu).
Zobrazenie profilu internetového obchodu na výhodnejšej pozícii v katalógu, resp. v tzv. "sekcii top obchody", je podmienené permanentným obsiahnutím ikony: "<a href='http://iobchody.sgo1.com' target='_blank' ><img src='http://iobchody.sgo1.com/img/i.png' alt='internetové obchody' border='0' /></a>" v zdrojovom kóde titulnej web stránky pridávaného internetového obchodu.
Katalóg nezodpovedá za aktuálnosť, príp. pravdivosť údajov, ktoré užívatelia uvedú pri pridávaní internetového obchodu do katalógu alebo pri dodatočnej úprave informácií, súvisiacich s internetovým obchodom.
Katalóg nezodpovedá za škody, ujmy alebo straty, spôsobené využívaním jeho služieb.
Katalóg si vyhradzuje právo, nezverejniť profil internetového obchodu, príp. ho odstrániť bez udania dôvodu.
2022 Internetové obchody|

Podmienky využívania služieb

|Podmienky používania|Kontakt